Công ty FPSCO nghiên cứu ra loại túi nano bag giúp bảo vệ cây hồ tiêu với nhiều ưu điểm vượt trội so với khả năng khản khuẩn, nấm gây hại cho cây hồ tiêu lên đến 20 năm

Sản phẩm

Túi Nano Bag

0 VND

Hàng có sẵn

Mua hàng

Bạt Phủ Nông Nghiệp

0 VND

Hàng có sẵn

Mua hàng

Túi Nano Bag

50,000 VND

Hàng có sẵn

Mua hàng

Túi Ươm Nano

0 VND

Hàng có sẵn

Mua hàng

Túi Ươm Nano

0 VND

Hàng có sẵn

Mua hàng

Túi Nano Bag

0 VND

Hàng có sẵn

Mua hàng

Túi Nano Cây Hồ Tiêu

0 VND

Hàng có sẵn

Mua hàng

Túi Nano Bag

50,000 VND

Hàng có sẵn

Mua hàng