Công ty FPSCO nghiên cứu ra loại túi nano bag giúp bảo vệ cây hồ tiêu với nhiều ưu điểm vượt trội so với khả năng khản khuẩn, nấm gây hại cho cây hồ tiêu lên đến 20 năm