Bạt phủ nông nghiệp

Giá khuyến mãi: 0 đ

Giá bán: 0 đ
Tình trạng ( Còn hàng )
Kích cỡ màng phủ có 5 loại, khác nhau về độ rộng của bề khổ: rộng 0,9 m; 1 m; 1,2 m; 1,4 m và 1,6 m; chiều dài mỗi cuồn đều bằng nhau là 400 m; thời gian sử dụng từ 1-4 vụ dưa leo hoặc 6-10 tháng ngoài đồng tuỳ theo chất lượng màng phủ và cách bảo quản. Sử dụng màng phủ nông nghiệp nhằm mục đích tăng hiệu quả